Một cửa điện tử
Sở khoa học và công nghệ đã giải quyết :
100%
Hồ sơ đúng hạn trong tháng 6
(Tự động cập nhật lúc 28/06/2017)