QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Làm sao để tra cứu trạng thái hồ sơ?

Trả lời:

Có hai cách để tra cứu trạng thái hồ sơ.

Cách 1: Nhắn tin với cú pháp DOST TC mã hồ sơ gửi đến số 6089.

Ví dụ : DOST TC TT250C8DDF4C1E

Kết quả nhận được như sau:

Cách 2: Truy cập vào địa chỉ https://motcua.dost-dongnai.gov.vn/Pages/SearchProfile.aspx. Nhập mã hồ sơ sau đó bấm nút "Tìm hồ sơ". Kết quả nhận được như sau.