Hiệu lực: Hết hiệu lực Ngày có hiệu lực: 09/11/1946
Hiến pháp năm 1946
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 09/11/1946
Loại văn bản Hiến pháp Tình trạng Hết hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 09/11/1946 Ngày hết hiệu lực 01/01/1960