Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 02/03/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
Số ký hiệu 03/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 19/01/2012
Loại văn bản Nghị định Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Chính phủThủ tướngNguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 02/03/2012 Ngày hết hiệu lực