Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 10/04/2018
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Số ký hiệu 22/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 23/02/2018
Loại văn bản Nghị định Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Chính phủ
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 10/04/2018 Ngày hết hiệu lực