Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Số ký hiệu 70/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 15/05/2018
Loại văn bản Nghị định Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Chính phủThủ tướngNguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 15/05/2018 Ngày hết hiệu lực