Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu 78/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 16/05/2018
Loại văn bản Nghị định Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Chính phủThủ tướngNguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 01/07/2018 Ngày hết hiệu lực