Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Số ký hiệu số 76/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 15/05/2018
Loại văn bản Nghị định Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 01/07/2018 Ngày hết hiệu lực