Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
Quyết định số 3999/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Số ký hiệu 3999/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 27/12/2018
Loại văn bản Quyết định Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệBộ trưởngChu Ngọc Anh
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 27/12/2018 Ngày hết hiệu lực