Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy chuyển giao, lảm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu 1851/QĐ-TTg Ngày ban hành 27/12/2018
Loại văn bản Quyết định Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủPhó Thủ tướngVũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 27/12/2018 Ngày hết hiệu lực