Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 03/02/2020
Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành
Số ký hiệu 01/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/02/2020
Loại văn bản Quyết định Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng NaiChủ tịchCao Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 03/02/2020 Ngày hết hiệu lực