Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Số ký hiệu 29/2019/TT-BKHCN Ngày ban hành 27/12/2019
Loại văn bản Thông tư Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệBộ trưởngChu Ngọc Anh
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 01/04/2020 Ngày hết hiệu lực