Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 10/04/2020
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
Số ký hiệu 10/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/03/2020
Loại văn bản Quyết định Tình trạng Có hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng NaiPhó Chủ tịchNguyễn Hòa Hiệp
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 10/04/2020 Ngày hết hiệu lực