Hiệu lực: Hết hiệu lực Ngày có hiệu lực: 19/12/1980
Hiến pháp năm 1980
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 18/12/1980
Loại văn bản Hiến pháp Tình trạng Hết hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Quốc hộiChủ tịchTrường Chinh
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 19/12/1980 Ngày hết hiệu lực 15/04/1992