Mục lục văn bản
    Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 10/04/2020

    Xem chi tiết tại đây 10-2020-QĐ.UBND.pdf