Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Pháp lệnh 15/2011/UBTVQH12
Văn bản căn cứ
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992
Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Ngày ban hành:02/04/2002
Ngày có hiệu lực:12/04/2002
Văn bản được hướng dẫn
Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Ngày ban hành:02/04/2002
Ngày có hiệu lực:12/04/2002
Văn bản được sửa đổi bổ sung
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
Ngày ban hành:04/10/2002
Ngày có hiệu lực:11/10/2002