Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12
Văn bản căn cứ
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992
Văn bản được hướng dẫn
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992