Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13
Văn bản căn cứ
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992
Văn bản dẫn chiếu
Tố tụng dân sự
Ngày ban hành:15/06/2004
Ngày có hiệu lực:01/01/2005
Tố tụng hành chính
Ngày ban hành:24/11/2010
Ngày có hiệu lực:01/07/2011