Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13
Văn bản căn cứ
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành:03/06/2008
Ngày có hiệu lực:01/01/2009