Hiệu lực: Hết hiệu lực Ngày có hiệu lực: 19/12/1980
Hiến pháp Không số
Văn bản bị thay thế
Hiến pháp năm 1959
Ngày ban hành:31/12/1959
Ngày có hiệu lực:01/01/1960