Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12
Văn bản căn cứ
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992
Văn bản dẫn chiếu
Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
Ngày ban hành:21/05/1996
Ngày có hiệu lực:01/07/1996
Tố tụng hình sự
Ngày ban hành:26/11/2003
Ngày có hiệu lực:01/07/2004
Tố tụng dân sự
Ngày ban hành:15/06/2004
Ngày có hiệu lực:01/01/2005
Văn bản được hướng dẫn
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992