Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/06/2009
Pháp lệnh 09/2009/UBTVQH12
Văn bản căn cứ
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992
Văn bản dẫn chiếu
Hình sự
Ngày ban hành:21/12/1999
Ngày có hiệu lực:01/07/2000
Văn bản được hướng dẫn
Tố tụng hình sự
Ngày ban hành:26/11/2003
Ngày có hiệu lực:01/07/2004
Văn bản được sửa đổi bổ sung
Về tổ chức điều tra hình sự
Ngày ban hành:20/08/2004
Ngày có hiệu lực:30/08/2003