Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 20262 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Thông tư 01/2017/TT-BKHCN
Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Ban hành: 12/01/2017
Hiệu lực: 30/03/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14
Về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo
Ban hành: 02/11/2016
Hiệu lực: 02/11/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BKHCN
quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Ban hành: 28/10/2016
Hiệu lực: 16/01/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 87/2016/NĐ-CP
Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BKHCN
Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ ( thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
Ban hành: 09/06/2016
Hiệu lực: 18/08/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTT-BKHCN
Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Ban hành: 08/06/2016
Hiệu lực: 25/07/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BKHCN
Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
Ban hành: 22/04/2016
Hiệu lực: 08/06/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Ban hành: 05/04/2016
Hiệu lực: 20/05/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BKHCN
Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN ngày 04/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
Ban hành: 04/04/2016
Hiệu lực: 01/06/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016
Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Tân Triều" dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 22/03/2016
Hiệu lực: 01/04/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối