Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 20287 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Thông tư số 12 /2017/TT- BKHCN
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Ban hành: 28/09/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 2355/QĐ-BKHCN
Quyết định phê duyệt khung " Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Ban hành: 30/08/2017
Hiệu lực: 30/08/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 11/2017/TT-BKHCN
Quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
Ban hành: 11/08/2017
Hiệu lực: 15/10/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 15/2017/QĐ-UBND
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn
Ban hành: 21/04/2017
Hiệu lực: 02/05/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BKHCN
Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Ban hành: 12/01/2017
Hiệu lực: 30/03/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14
Về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo
Ban hành: 02/11/2016
Hiệu lực: 02/11/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BKHCN
quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Ban hành: 28/10/2016
Hiệu lực: 16/01/2017
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị định 87/2016/NĐ-CP
Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BKHCN
Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ ( thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
Ban hành: 09/06/2016
Hiệu lực: 18/08/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTT-BKHCN
Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Ban hành: 08/06/2016
Hiệu lực: 25/07/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 5 6 ... Sau Cuối