Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 20287 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Thông tư 07/2016/TT-BKHCN
Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
Ban hành: 22/04/2016
Hiệu lực: 08/06/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Ban hành: 05/04/2016
Hiệu lực: 20/05/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BKHCN
Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN ngày 04/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
Ban hành: 04/04/2016
Hiệu lực: 01/06/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016
Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Tân Triều" dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 22/03/2016
Hiệu lực: 01/04/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.
Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực: 21/03/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BKHCN
Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ban hành: 13/11/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC
Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
Ban hành: 06/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BKHCN-BLDTBXH
Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BKHCN-BLDTBXH
Ban hành: 30/10/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định 1747/QĐ-TTg
Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
Ban hành: 13/10/2015
Hiệu lực: 13/10/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư 15/2015/TT-BKHCN
Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Ban hành: 25/08/2015
Hiệu lực: 01/04/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 5 6 7 ... Sau Cuối