Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 1470 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTT-BKHCN
Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Ban hành: 08/06/2016
Hiệu lực: 25/07/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Ban hành: 05/04/2016
Hiệu lực: 20/05/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC
Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
Ban hành: 06/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BKHCN-BLDTBXH
Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BKHCN-BLDTBXH
Ban hành: 30/10/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/7/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu
Ban hành: 29/07/2015
Hiệu lực: 15/09/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Ban hành: 22/04/2015
Hiệu lực: 08/06/2015
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Ban hành: 01/10/2014
Hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT
Thông tư liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chổ trở xuống
Ban hành: 24/09/2014
Hiệu lực: 01/12/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 120/2014/TTLT - BTC - BKHCN
Thông Tư Liên Tịch số 120/2014/TTLT - BTC - BKHCN ngày 25/8/2014 hướng dẫn quản lý tài chính đối với quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Ban hành: 25/08/2014
Hiệu lực: 10/10/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
Thông tư liên tịch 121/2014/TTLT - BTC - BKHCN
Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT - BTC - BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Ban hành: 25/08/2014
Hiệu lực: 08/10/2014
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối