Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 214 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Ban hành: 20/10/2012
Hiệu lực: 01/01/2013
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Ban hành: 16/07/2012
Hiệu lực: 01/09/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13
Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Ban hành: 16/04/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13
Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
Ban hành: 28/03/2012
Hiệu lực: 01/01/2013
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13
Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành: 22/03/2012
Hiệu lực: 01/07/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ban hành: 30/06/2011
Hiệu lực: 01/01/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 14/2011/UBTVQH12
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm của Tòa án nhân dân
Ban hành: 19/02/2011
Hiệu lực: 01/07/2011
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 15/2011/UBTVQH12
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
Ban hành: 19/02/2011
Hiệu lực: 01/07/2011
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12
Án phí, lệ phí tòa án
Ban hành: 27/02/2009
Hiệu lực: 01/07/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 09/2009/UBTVQH12
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự
Ban hành: 27/02/2009
Hiệu lực: 01/06/2009
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối