Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 214 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Pháp lệnh Không số
Về việc đặt huân chương và huy chương chiến sĩ vẻ vang
Ban hành: 12/09/1961
Hiệu lực: 16/09/1961
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh Không số
Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan công an nhân dân vũ trang
Ban hành: 09/08/1961
Hiệu lực: 12/08/1961
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh Không số
Quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức các Toà án nhân dân địa phương
Ban hành: 23/03/1961
Hiệu lực: 30/03/1961
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh Không số
Về việc Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
Ban hành: 18/01/1961
Hiệu lực: 23/01/1961
Trạng thái: Hết hiệu lực