Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 214 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Pháp lệnh 33/2007/PL-UBTVQH11
Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
Ban hành: 20/04/2007
Hiệu lực: 01/07/2007
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 32/2007/PL-UBTVQH11
Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Ban hành: 20/04/2007
Hiệu lực: 01/10/2007
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH11
Sửa đổi một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Ban hành: 08/03/2007
Hiệu lực: 21/03/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh 29/2006/PL-UBTVQH11
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
Ban hành: 05/04/2006
Hiệu lực: 01/06/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh Ngoại hối
Ban hành: 13/12/2005
Hiệu lực: 01/06/2006
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 27/2005/PL-UBTVQH11
Cựu chiến binh
Ban hành: 07/10/2005
Hiệu lực: 01/01/2006
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11
Ưu đãi người có công với cách mạng
Ban hành: 29/06/2005
Hiệu lực: 01/10/2005
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 25/2005/PL-UBTVQH11
Cảnh vệ
Ban hành: 02/04/2005
Hiệu lực: 01/10/2005
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 24/2004/PL-UBTVQH11
Về giám định tư pháp
Ban hành: 29/09/2004
Hiệu lực: 01/01/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11
Về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
Ban hành: 20/08/2004
Hiệu lực: 01/01/2005
Trạng thái: Có hiệu lực
1 2 3 4 5 6 ... Sau Cuối