Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 214 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Pháp lệnh 23/2004/PL-UBTVQH11
Về tổ chức điều tra hình sự
Ban hành: 20/08/2004
Hiệu lực: 30/08/2003
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 21/2004/PL-UBTVQH11
Tín ngưỡng, tôn giáo
Ban hành: 18/06/2004
Hiệu lực: 15/11/2004
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 18/2004/PL-UBTVQH11
Thú y
Ban hành: 29/04/2004
Hiệu lực: 01/10/2004
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 17/2004/PL-UBTVQH11
Dự trữ quốc gia
Ban hành: 29/04/2004
Hiệu lực: 01/09/2004
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 20/2004/PL-UBTVQH11
Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
Ban hành: 29/04/2004
Hiệu lực: 01/10/2004
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 19/2004/PL-UBTVQH11
Dân quân tự vệ
Ban hành: 29/04/2004
Hiệu lực: 01/01/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11
Giống vật nuôi
Ban hành: 24/03/2004
Hiệu lực: 01/07/2004
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11
Giống cây trồng
Ban hành: 24/03/2004
Hiệu lực: 01/07/2004
Trạng thái: Có hiệu lực
Pháp lệnh 14/2004/PL-UBTVQH11
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Ban hành: 24/03/2004
Hiệu lực: 01/07/2004
Trạng thái: Hết hiệu lực
Pháp lệnh 13/2004/PL-UBTVQH11
Thi hành án dân sự
Ban hành: 14/01/2004
Hiệu lực: 01/07/2004
Trạng thái: Hết hiệu lực
1 2 3 4 5 6 7 ... Sau Cuối