Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 810 văn bản
Hiển thị:   văn bản
Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14
Về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo
Ban hành: 02/11/2016
Hiệu lực: 02/11/2016
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết 49/2013/QH13
Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
Ban hành: 21/06/2013
Hiệu lực: 01/10/2013
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết 44/2013/QH13
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
Ban hành: 11/06/2013
Hiệu lực: 11/06/2013
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP
Hướng dẫn thi hành một số quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP
Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ Luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP
Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
Ban hành: 03/12/2012
Hiệu lực:
Trạng thái: Hết hiệu lực
Nghị quyết 37/2012/QH13
Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013
Ban hành: 23/11/2012
Hiệu lực: 23/11/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết 38/2012/QH13
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Ban hành: 23/11/2012
Hiệu lực: 23/11/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực
Nghị quyết 40/2012/QH13
Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII
Ban hành: 23/11/2012
Hiệu lực: 23/11/2012
Trạng thái: Có hiệu lực
Nghị quyết 36/2012/QH13
Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
Ban hành: 23/11/2012
Hiệu lực: 23/11/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực
1 2 3 4 ... Sau Cuối