Hỏi - đáp tình huống pháp luật

Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ đối với các cơ sở y tế?

22/02/2016

Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế được liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế ban hành tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

Trả lời:

 
Ảnh minh họa  

Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế được liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế ban hành tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

Theo đó, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, thuốc phóng xạ trong cơ sở y tế phải bảo đảm việc chỉ định khám, chữa bệnh bằng bức xạ ion hóa đem lại lợi ích thực tế cho người bệnh là đáng kể so với tác hại mà họ phải chịu; không để liều chiếu xạ gây bởi các công việc này đối với nhân viên bức xạ y tế và công chúng vượt quá liều giới hạn; bảo đảm liều chiếu xạ đối với người bệnh theo mức chỉ dẫn; giữ cho liều chiếu xạ đối với người bệnh, nhân viên bức xạ y tế, công chúng và số người bị chiếu xạ ở mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý. Chỉ tiến hành các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, y tế dự phòng và kiểm nghiệm dược phẩm sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, thuốc phóng xạ khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Cơ sở y tế phải xây dựng quy trình làm việc với thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, nội quy an toàn bức xạ bảo đảm các yêu cầu sau: quy trình làm việc cần chỉ rõ các bước tiến hành công việc trong vận hành thiết bị bức xạ, làm việc với nguồn phóng xạ, làm việc trong khu vực có nguy cơ bị chiếu xạ hoặc nhiễm bẩn phóng xạ, chăm sóc người bệnh uống thuốc phóng xạ hoặc cấy nguồn phóng xạ; quy trình thao tác đối với từng thiết bị, phác đồ điều trị đối với từng loại bệnh; nội quy an toàn bức xạ phải chỉ rõ các yêu cầu bảo vệ an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế, các nhân viên khác trong cơ sở y tế, người bệnh, người chăm sóc hoặc hỗ trợ người bệnh và công chúng.

Trên cơ sở đó, Thông tư liên tịch đã quy định cụ thể về bảo đảm an toàn đối với thiết bị bức xạ, thiết bị sử dụng trong y học hạt nhân; thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế; thiết bị xạ trị; nguồn phóng xạ kín và thuốc phóng xạ; thiết bị đo bức xạ, thiết bị và dụng cụ bảo vệ an toàn bức xạ; thiết bị bức xạ, thiết bị đo bức xạ; quy định về phòng đặt thiết bị bức xạ, phòng làm việc với nguồn phóng xạ và thuốc phóng xạ, kho lưu giữ nguồn phóng xạ hoặc chất thải phóng xạ, phòng lưu người bệnh điều trị bằng phóng xạ; lắp đặt thiết bị bức xạ; sử dụng người lao động làm công việc bức xạ; đào tạo an toàn bức xạ; kiểm xạ khu vực làm việc; theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ; phương tiện bảo hộ cá nhân; khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ y tế; kiểm tra, giám sát nội bộ; kiểm soát chiếu xạ y tế; kiểm soát chiếu xạ công chúng; ứng phó sự cố bức xạ; quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng.