Chính sách

Văn bản về KH&CN có hiệu lực từ tháng 4/2016

22/03/2016

Trong tháng 04 năm 2016 chính sách liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ có hiệu lực

 
Ảnh minh họa  

Trong tháng 04 năm 2016, chính sách liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ có hiệu lực góp phần vào cụ thể các quy định, hướng dẫn đối với chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Thông tư số 15 /2015/TT- BKHCN

Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Bộ Khoa học và Công nghệ

25/8/2015

01/4/2016

Thay thế Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Thực hiện: Phòng Pháp chế