Văn bản pháp luật địa phương

Các quy định về hình thức khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ

22/03/2016

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài có nhiều đóng góp tích cực

 
Ảnh minh họa  

 Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài có nhiều đóng góp tích cực như: Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; đáp ứng yêu cầu cải tiến công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng; có nhiều sản phầm truyền thông khoa học công nghệ và lĩnh vực thông tin khoa học công nghệ; tham gia tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hoạt động về sở hữu trí tuệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các quy định, hướng dẫn, thể lệ tham gia tất cả các hoạt động về lĩnh vực khoa học và công nghệ nói trên. Tất cả các tổ chức, cá nhân đạt giải sẽ nhận Bằng khen của UBND tỉnh hoặc Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ/Giấy khen của Ban Tổ chức, cúp, hoa và số tiền thưởng thấp nhất từ 1 lần mức lương cơ bản đến cao nhất là 15 lần mức lương cơ bản. Đây là các hình thức giải thưởng được trao hàng năm cho các thí sinh đạt giải cao nhất vì đã có nhiều sáng kiến, ý tưởng, cảm nhận, giải pháp hay trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Để tìm hiểu chi tiết nội dung các Hội thi/Giải thưởng, xin vui lòng truy cập Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ https://motcua.dost-dongnai.gov.vn./.

Thực hiện: Phòng Pháp chế