Hỏi - đáp tình huống pháp luật

Cách xử lý linh kiện đã qua sử dụng của thiết bị bức xạ?

25/03/2016

Ngày 10 tháng 4 năm 2015 Công ty TNHH Muto Việt Nam đã có văn bản xin ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ về cách xử lý linh kiện đã qua sử dụng của thiết bị bức xạ. Sau đây là phần hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ

     - Bóng phát tia X là một linh kiện nằm trong thiết bị phát tia X có 3 thành phần chủ yếu, bao gồm bóng X-quang, khối tạo cao thế, khối điều khiển. Nguyên lý làm việc của bóng X-quang là biến đổi năng lượng từ khối cao thế thành tia X-quang, chính vì vậy khi bóng phát tia X bị tháo rời khỏi thiết bị chính thì bản thân bóng phát tia không thể tạo ra tia X hay phóng xạ.

      - Bóng phát tia X chỉ phát tia được khi lắp vào thiết bị đi kèm đồng bộ như khối tạo cao thế, khối điều khiển. Khối tạo cao thế có cấu tạo bao gồm biến áp cao thế, chỉnh lưu cao thế và rơ le chọn bóng. Chính vì vậy cho dù bóng phát tia X lắp vào khối cao thế khác mà không đồng bộ biến áp cao thế, chỉnh lưu cao thế và rơ le chọn bóng thì sẽ không tạo ra được tia bức xạ.

     - Từ nội dung được xác nhận như trên, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai khuyến cáo Công ty TNHH Muto gửi các bóng phát tia X lại cho nhà cung cấp thiết bị, trong trường hợp nhà cung cấp có chính sách nhận lại bóng phát tia X đã qua sử dụng hoặc liên hệ đến các đơn vị có chức năng thu gom xử lý chất thải rắn nguy hại để tiêu huỷ bóng phát tia X.