Hỏi - đáp tình huống pháp luật

Hướng dẫn cần biết về thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu

28/03/2016

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu là tên gọi chung, còn có các tên gọi khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.

        Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Không phải là hàng hoá nhưng nhãn hiệu lại có ý nghĩa rất lớn trong thương mại và là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những hướng dẫn cơ bản về thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: (1) Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác; (2) Dấu hiệu cấu thành lên nhãn hiệu có thể cấu thành từ tên thương mại của nhãn hiệu, hoặc các từ, số mà doanh nghiệp cho là ý nghĩa, đại diện cho sản phẩm/ dịch vụ của mình.

Như vậy, doanh nghiệp cần thiết kế nhãn hiệu đảm bảo được tính độc đáo, phản ánh nét riêng biệt cho hàng hóa, dịch vụ của bên mình đồng thời phải có sự khác biệt với nhãn hiệu của đơn vị khác để đảm bảo có khả năng được bảo hộ đọc quyền đối với  nhãn hiệu của doanh nghiệp mình. Khi đã xác định nhãn hiệu cho doanh nghiệp mình, doanh  nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu với các quy trình đăng ký như sau:

1. Tra cứu nhãn hiệu

- Doanh nghiệp có thể gửi mẫu nhãn hiệu kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu bảo hộ cho các công ty luật để được tra cứu sơ bộ. Từ đó sẽ biết được nhãn hiệu của doanh nghiệp dự định đăng ký quyền sở hữu trí tuệ có bị trùng hay gây nhầm lẫn hay không và trên cơ sở đó tư vấn, đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu.

- Doanh nghiệp có thể tra cứu tại dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để có kết quả tra cứu chính xác cao hơn. Đường link tra cứu nhãn hiệu sơ bộ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

2. Nộp đơn đăng ký

- Sau khi chốt nhãn hiệu của mình, doanh nghiệp sẽ kê khai và hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Doanh nghiệp nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

doanh nghiệp có thể tra cứu về thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ 

Doanh nghiệp có thể tra cứu về thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ

3. Kết quả thẩm định hình thức

- Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…

- Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

- Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Sau đó, doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

4. Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

- Thời hạn công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

- Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

5. Kết quả thẩm định nội dung

- Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. Trong thời gian này, Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

- Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.

- Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

6. Cấp văn bằng

- Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng. Sau khi có quyết định cấp văn bằng, Doanh nghiệp nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

7. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu

- Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản trí tuệ xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

                                                                                                                      Nguồn: Vietq.vn