Văn bản pháp luật địa phương

Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai

07/04/2016

Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai là hình thức giải thưởng được tổ chức hàng năm

 
Ảnh minh họa  

Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai là hình thức giải thưởng được tổ chức hàng năm để ghi nhận những đóng góp hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kế thừa và phát huy từ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 về Quy định Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai sẽ tự đánh giá theo 7 tiêu chí của giải thưởng trong 3 năm gần nhất với sự hướng dẫn của Ban Tổ chức. Đối với doanh nghiệp, tổ chức có tổng số điểm đạt từ 550 điểm đến dưới 700 điểm là đạt Giải Bạc Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai và 12 doanh nghiệp, tổ chức có tổng số điểm đạt từ 700 điểm trở lên (tổng điểm của 7 tiêu chí: 1.000 điểm) là đạt Giải vàng Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai (trong đó, 6 giải Vàng cho các loại hình doanh nghiệp sản xuất và 6 loại hình cho các doanh nghiệp dịch vụ) từ kết quả đánh giá của Hội đồng xét thưởng gồm các thành viên là các Sở, ban, ngành như Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương….. Các doanh nghiệp, tổ chức khi đạt giải sẽ nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND, cúp giải thưởng và tiền mặt 3 triệu đồng đối với Giải Bạc, 5 triệu đồng đối với Giải Vàng cho mỗi giải. Đặc biệt, các doanh nghiệp còn nhận được kinh phí hỗ trợ tham gia giải thưởng từ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

        Để tìm hiểu nội dung văn bản và quy trình tổ chức Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai, xin vui lòng tìm hiểu chi tiết tại Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND và Quyết định số số 39/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.

                                                                                            Thực hiện: P.PC