Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

12/04/2016

Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Ngày 04/4/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 539/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Xem chi tiết Công văn 539/TĐC-HCHQ