Chính sách

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 5/2016

05/05/2016

Trong tháng 5, một số chính sách nổi bật liên quan đến hoạt động KH&CN

 
Ảnh minh họa  

Trong tháng 05/2016, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ về việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ ODA, tên doanh nghiệp bị xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và công tác quản lý đề tài khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:  

 

 

 

TT

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

1

Nghị định số 16/2016/NĐ-CP

Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Chính phủ

16/3/2016

02/5/2016

Thay thế Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

2

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

05/4/2016

20/5/2016

 

3

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/4/2016

27/5/2016

Thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện: P. pháp chế