Chính sách

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 7/2016

02/08/2016

Trong tháng 7/2016, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:

TT

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

1

Nghị định số 87/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chính phủ

01/7/2016

01/7/2016

 

2

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTT-BKHCN

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Bộ Thông tin truyền thông-Bộ Khoa học và Công nghệ

08/6/2016

25/7/2016

 

 

                                                                                                                                             Thực hiện:  P.Pháp chế