Văn bản pháp luật địa phương

Chương trình tổng thể đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

15/03/2017

Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai “vừa hồng vừa chuyên” trong thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 phê duyệt Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

 
Ảnh minh họa  

Chương trình hướng đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và phù hợp cơ cấu trình độ, các ngành mũi nhọn, chủ lực của tỉnh đáp ứng quá trình công nghệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập trong giai đoạn 2016-2020 thông qua 7 mục tiêu cụ thể cho các đối tượng:

(1) Học sinh, sinh viên có hộ khẩu tại Đồng Nai; giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý dạy nghề trên địa bàn tỉnh

(2) Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh

(3) Học sinh và giáo viên văn hóa nghệ thuật, diễn viên, vận động viên năng khiếu, huấn luyện viên thể dục thể thao

(4) Đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

(5) Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

(6) Nhân lực tại chỗ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn từ các Bệnh viên đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế và các thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai đã trúng tuyển vào các trường đào tạo y dược được UBND tỉnh Đồng Nai cử đi học và cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ về công tác tại tỉnh Đồng Nai, kể cả những thí sinh đã được UBND tỉnh Đồng Nai cử đi học chính quy ở các trường y dược trong ngành y tế từ năm 2008-2013 và đang còn trong thời gian đào tạo

(7)  Đội ngũ doanh nhân

 Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện mục tiêu số 2, mục tiêu đào tạo sau đại học nhân lực khoa học và công nghệ cho các CBCCVC trong hệ thống chính trị của tỉnh có nhu cầu đào tạo sau đại học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để trở thành những chuyên gia giỏi góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ:

        -  Đào tạo trình độ tiến sĩ: Có 53 nghiên cứu sinh trong nước và 7 nghiên cứu sinh ở nước ngoài;

        - Đào tạo trình độ thạc sỹ: Có 175 học viên học trong nước và 15 nghiên cứu sinh học ở nước ngoài;

Để bảo đảm thực hiện các mục tiêu chung và cụ thể trên, cần triển khai thực hiện những giải pháp sau:

 Một là, triển khai thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và nước ngoài phù hợp với nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực KHCN có trình độ và chất lượng cao; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo, sử dụng, trọng dụng nguồn nhân lực KHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Ba là, tập trung đào tạo nhân lực làm công tác quản lý về KHCN và để làm việc trong hệ thống chính trị theo các lĩnh vực: khoa học nông nghiệp, khoa học y - dược, khoa học kỹ thuật và công nghiệp, khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó tập trung lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn, ưu tiên của tỉnh.    

        Các nội dung chi tiết của Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2016./.

                                                                                                                                                                               Thực hiện: P.PC