Văn bản pháp luật địa phương

Đồng Nai: Đã có Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cho 2 sản phẩm chôm chôm Long Khánh

05/05/2017

Từ cơ sở Quyết định số 2350/QĐ-SHTT ngày 08/6/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý" cho 2 sản phẩm chôm chôm Long Khánh (chôm chôm nhãn và chôm chôm tróc vỏ); ngày 21/4/2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho 2 sản phẩm này tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND.

 
Chôm chôm Long Khánh  

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn được UBND tỉnh Đồng Nai trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý này trên địa bàn tỉnh. Đây là sản phẩm thứ 2 của tỉnh Đồng Nai được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sau quả bưởi Tân Triều. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chỉ được sử sụng và mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh khi được cấp chứng nhận quyền sử dụng và sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn đưa ra thị trường được sản xuất trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý, có chất lượng đáp ứng điều kiện bảo hộ theo Quyết định số 2350/QĐ-SHTT.

1. Về điều kiện và tiêu chí đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh:

Để được bảo hộ địa lý Long Khánh, chôm chôm phải được trồng ở các xã Bình Lộc, Xuân Tân, Bảo Vinh, Bảo Quang (thị xã Long Khánh); xã Xuân Định, Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc); xã Xuân Thiện, Quang Trung, Gia Kiệm và Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất); xã Sông Nhạn, Xuân Quế, Bảo Bình và Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) và được bảo quản, đóng gói tại các khu vực gồm thị xã Long Khánh, các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất và Cẩm Mỹ. Đồng thời, sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn phải đạt yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn đặc thù chất lượng theo Quyết định số 2350/QĐ-SHTT; được thành lập và hoạt động hợp pháp (nếu là tổ chức) và việc sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn được thực hiện đúng quy trình theo GAP hoặc quy trình sản xuất theo Quyết định số 2350/QĐ-SHTT.

2. Về thành phần hồ sơ: Khi đạt các điều kiện và các tiêu chí nêu trên, các tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh gồm:

Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (có mẫu);   

(2) Bản sao Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn theo GAP hoặc Bản cam kết sản xuất quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn theo Quy trình tại Quyết định số 2350/QĐ-SHTT và chất lượng sản phẩm đảm bảo điều kiện bảo hộ;

(3) Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh (nếu là đơn vị hoạt động thương mại) hoặc các tài liệu chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp (nếu là tổ/nhóm liên kết);

(4) Trường hợp chủ thể nộp đơn là tổ chức tập thể, trong hồ sơ phải có thêm:

- Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh được toàn thể các thành viên thống nhất thông qua nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức tập thể và quyền lợi của các thành viên. Quy chế gồm các nội dung chính sau: Tên tổ chức, địa chỉ, trụ sở chính của tổ chức (số điện thoại, fax…); căn cứ thành lập; danh sách thành viên và hiện trạng sản xuất, kinh doanh của các thành viên; quy trình sản xuất bắt buộc; cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn của tổ chức; quy định về quản lý để đảm bảo truy nguyên nguồn gốc xuất xứ lô hàng chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý của từng thành viên; quy định về bảo vệ quyền lợi của các thành viên; khen thưởng và xử lý vi phạm quy chế quản lý nội bộ đối với các thành viên; các nội dung khác do các thành viên của tổ chức thoả thuận, nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh có chữ ký của từng thành viên.

(5) Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân sản xuất chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh;

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp về Sở Khoa học và Công nghệ, 01 bộ lưu tại cơ sở để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát).

3. Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh: Khi các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh thì có các quyền và nghĩa vụ sau:

3.1. Quyền lợi   

(1) Được sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

(2) Được gắn chỉ dẫn địa lý Long Khánh lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn; lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, trữ để bán chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh;

(3) Được tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh;   

(4) Được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

3.2. Nghĩa vụ

(1) Thực hiện nghiêm túc các quy trình sản xuất bắt buộc; sản xuất theo GAP; đảm bảo chất lượng, tính đặc thù của quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh; đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn khi đưa sản phẩm ra thị trường;

(2) Không được chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho tổ chức, cá nhân khác;    

(3) Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; thường xuyên tự kiểm soát, giám sát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý trong nội bộ của tổ chức, đơn vị;

(4) Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra, kiểm soát chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, kiểm soát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài liệu, báo cáo đã cung cấp;

(5) Bảo vệ môi trường của khu vực địa lý, nơi canh tác, sản xuất chôm chôm mang chỉ dẫn địa lý;

4. Về tính chất và chất lượng đặc thù của sản phẩm khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh: Theo nội dung chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh tại Quyết định số 2350/QĐ-SHTT, Cục Sở hữu trí tuệ, khu vực địa lý có các điều kiện tự nhiên đặc thù như địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng kết hợp quy trình kỹ thuật sản xuất là những yếu tố tạo nên chất lượng của chôm chôm Long Khánh. Sản phẩm chôm chôm mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh sẽ có tính chất, chất lượng đặc thù sau:

- Chôm chôm nhãn Long Khánh là quả chôm chôm có vỏ màu xanh, vàng cam và vàng đỏ, mùi thơm, vị ngọt và giòn. Trọng lượng quả từ 23,15 - 30,32g/quả, chiều dài quả từ 38,09 - 43,13mm, đường kính quả từ 32,85 - 35,66mm, độ dày vỏ quả từ 2,86 - 3,94mm, cùi dày từ 6,11 - 7,44 mm, khối lượng cùi từ 11,32 - 14,92 g/quả, độ Brix từ 17,91 - 19,42%, hàm lượng nước từ 76,71 - 81,24%, hàm lượng đường tổng số từ 11,18 - 18,24%, trong 100ml dịch quả có chứa từ 9,74 - 55,25 mg vitamin C.

- Chôm chôm tróc vỏ Long Khánh là quả của giống chôm chôm Java, vỏ màu đỏ và đỏ đậm; râu dài, dà và đuôi có đốm xanh, vị ngọt. Trọng lượng quả từ 30,17 - 36,26g/quả, chiều dài quả từ 41,44 - 45,54 mm, đường kính quả từ 35,10 - 38,40mm, vỏ dày từ 3,21 - 4,11mm, cùi dày từ 6,63 - 8,18mm, khối lượng cùi từ 13,66 - 17,19g/quả, độ Brix từ 17,74 - 19,45%, hàm lượng nước từ 76,84 - 80,86%, đường tổng số từ 10,57 - 13,68%, trong 100ml dịch quả có chứa từ 14,03 - 52,89 mg vitamin C.

Một số quy định chi tiết khác, vui lòng xem thêm tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 tại chuyên mục văn bản pháp luật của website này./.

                                                                                              Thực hiện: P.PC