Chính sách

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 8 và 10/2017

25/07/2017

Bắt đầu từ tháng 8 và 10/2017, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan về khoa học và công nghệ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:

TT

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

1

Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng  Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

16/6/2017

01/10/2017

 

2

Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN

Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Bộ Khoa học và Công nghệ

27/6/2017

15/8/2017

 

 

                                                                                                                         Thực hiện: Phòng Pháp chế