Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019

27/12/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dực trữ Quốc gia; Kho bạc Nhà nước