Hiệu lực: Hết hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/01/1960
Hiến pháp năm 1959
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 31/12/1959
Loại văn bản Hiến pháp Tình trạng Hết hiệu lực
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành / Chức danh / Người ký Quốc hộiChủ tịch Quốc hộiTôn Đức Thắng
Hiệu lực văn bản
Ngày có hiệu lực 01/01/1960 Ngày hết hiệu lực 19/12/1980