Chính sách
Chính sách KH&CN có hiệu từ tháng 05 và tháng 07 năm 2018
18/06/2018
Trong tháng 05 và tháng 07 năm 2018, một số quy định mới về hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng bắt đầu có hiệu lực.
 
 Hỏi - đáp tình huống pháp luật
Hỏi - Đáp về Luật Tiếp cận thông tin
02/05/2018
Hỏi - Đáp về Luật Tiếp cận thông tin
 
 Giới thiệu văn bản pháp luật mới
Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14
31/12/2019
Luật phòng, chống tác hại của rượu bia quy định biện pháp giảm việc tiêu thụ, biện pháp quản lý việc cung cấp, điều kiện đảm bảo cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia
 
 Văn bản pháp luật địa phương
Quy định về công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
22/06/2018
Ngày 13/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định này gồm 7 chương, 30 điều.