Chính sách
Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 6 và 7/2017
13/06/2017
Bắt đầu từ tháng 06 và 7/2017, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan về khoa học và công nghệ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:
 
 Hỏi - đáp tình huống pháp luật
Tôi là chủ một doanh nghiệp chuyên vận chuyển hóa chất. Xin Quý cơ quan cho tôi hỏi: Khi Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tôi hết hạn kiểm định phải kiểm định lại thì tôi có phải làm thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng ngu
17/03/2017
Tôi là chủ một doanh nghiệp chuyên vận chuyển hóa chất. Xin Quý cơ quan cho tôi hỏi: Khi Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tôi hết hạn kiểm định phải kiểm định lại thì tôi có phải làm thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm lại không?
 
 Giới thiệu văn bản pháp luật mới
Giới thiệu Luật phí và lệ phí năm 2015
05/05/2017
Hơn bao giờ hết trong giai đoạn hiện nay, hoạt động cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước để đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa và hướng đến thực hiện lộ trình xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ.
 
 Văn bản pháp luật địa phương
Đồng Nai: Đã có Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cho 2 sản phẩm chôm chôm Long Khánh
05/05/2017
Từ cơ sở Quyết định số 2350/QĐ-SHTT ngày 08/6/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý" cho 2 sản phẩm chôm chôm Long Khánh (chôm chôm nhãn và chôm chôm tróc vỏ); ngày 21/4/2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho 2 sản phẩm này tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND.