Chính sách
Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 01/2017
05/01/2017
Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 01/2017
 
 Hỏi - đáp tình huống pháp luật
Tôi là chủ một doanh nghiệp chuyên vận chuyển hóa chất. Xin Quý cơ quan cho tôi hỏi: Khi Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tôi hết hạn kiểm định phải kiểm định lại thì tôi có phải làm thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng ngu
17/03/2017
Tôi là chủ một doanh nghiệp chuyên vận chuyển hóa chất. Xin Quý cơ quan cho tôi hỏi: Khi Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tôi hết hạn kiểm định phải kiểm định lại thì tôi có phải làm thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm lại không?
 
 Giới thiệu văn bản pháp luật mới
Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp/tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ
15/03/2017
Ngày 28/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
 
 Văn bản pháp luật địa phương
Chương trình tổng thể đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020
15/03/2017
Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai “vừa hồng vừa chuyên” trong thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 phê duyệt Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.