Chính sách
Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 01/2017
05/01/2017
Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 01/2017
 
 Hỏi - đáp tình huống pháp luật
Hỏi đáp về Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (Phần 5)
11/05/2016
Hỏi đáp về Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (Phần 5)
 
 Giới thiệu văn bản pháp luật mới
Quy định mới về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất Oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ ( thuộc loại 5) và các chất ăn mòn ( thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
12/09/2016
Ngày 09/6/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ ( thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
 
 Văn bản pháp luật địa phương
Đồng Nai: Quy hoạch khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
14/10/2016
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định 3262/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.