Chính sách

Chính sách về Khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 6 và 7/2017

13/06/2017

Bắt đầu từ tháng 06 và 7/2017, một số chính sách mới, quy định nổi bật liên quan về khoa học và công nghệ bắt đầu có hiệu lực, cụ thể:

TT

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

1

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP

Về nhãn hàng hóa

Chính phủ`

14/4/2017

01/6/2017

Thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

2

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Chính phủ`

25/5/2017

10/7/2017

Thay thế Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                           

                                                                                                                                                 Thực hiện: Phòng Pháp chế