Chính sách

Quy định về khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 11/2016

08/11/2016

Quy định về khoa học và công nghệ có hiệu lực từ tháng 11/2016

            Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN quy định quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Nội dung

Cơ quan ban hành

Ngày tháng

Ghi chú

Loại văn bản/số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

 

Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ

30/6/2016

01/11/2016

 Bãi bỏ: Quyết định số 28/QĐ-HĐQLQ ngày 05/10/2011 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

 

 

 

                                                                                                                                                        Thực hiện: Phòng Pháp chế