Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 2887 văn bản
Hiển thị:   văn bản
209/BC-SKHCN
BÁO CÁO Thực hiện công tác Quản lý nhà nước về Thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2017
Ban hành: 18/10/2017
210/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 năm 2017 (từ ngày 16/9/2017 đến 15/10/2017)
Ban hành: 18/10/2017
1436/SKHCN-QCN
V/v triển khai Kế hoạch 9552/KH-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 18/10/2017
1430/SKHCN-QCN
V/v triển khai tham dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2017
Ban hành: 18/10/2017
208/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/TTg về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Quý III và năm 2017
Ban hành: 17/10/2017
1417/KH-SKHCN
KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới" tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 16/10/2017
207/BC-SKHCN
BÁO CÁO Thực hiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017) và 18 năm “Ngày Dân vận cả nước”
Ban hành: 13/10/2017
34/TB-SKHCN
Thông báo lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ (từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017)
Ban hành: 13/10/2017
203/BC-SKHCN
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (quý/6tháng/năm) Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai (giai đoạn 1)
Ban hành: 12/10/2017
204/BC-SKHCN
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (quý/6tháng/năm) Tên dự án: Xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 12/10/2017
1 2 3 4 ... Sau Cuối