Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 3260 văn bản
Hiển thị:   văn bản
397/TB-SKHCN
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi họp giao ban Sở ngày 19/03/2018
Ban hành: 20/03/2018
46/BC-SKHCN
BÁO CÁO Tình hình kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh học E5 RON 92
Ban hành: 19/03/2018
382/SKHCN-TĐC
V/v đánh giá kết quả tuyên truyền về ngành công thương trên các cơ quan báo chí của tỉnh
Ban hành: 19/03/2018
384/SKHCN-UDC
V/v báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ sinh học
Ban hành: 19/03/2018
08/TB-SKHCN
Thông báo lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ (từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018)
Ban hành: 16/03/2018
370/SKHCN-TĐC
V/v tình hình triển khai và xử lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến
Ban hành: 16/03/2018
45/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu và vàng trang sức mỹ nghệ trước tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Ban hành: 16/03/2018
40/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Qúy I năm 2018 (từ ngày 16/12/2017 đến 15/03/2018)
Ban hành: 16/03/2018
41/BC-SKHCN
BÁO CÁO Rà soát các dự án đã đầu tư vào khu công nghệ cao –công nghệ sinh học
Ban hành: 16/03/2018
358/KH-SKHCN
KẾ HOẠCH Hoạt động Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai năm 2018
Ban hành: 16/03/2018
1 2 3 4 ... Sau Cuối