Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 2645 văn bản
Hiển thị:   văn bản
865/TB-SKHCN
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi họp giao ban Sở ngày 26/6/2017
Ban hành: 27/06/2017
21/TB-SKHCN
Thông báo lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ (từ ngày 26/6/2017 đến 30/6/2017)
Ban hành: 23/06/2017
70/BC-TTra
Báo cáo bổ sung kết công tác thi đua, khen thưởng 6 ngành thanh tra trong 6 đầu năm 2017 của Cụm thi đua số 6
Ban hành: 23/06/2017
836/SKHCN-TTRa
V/v thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2017
Ban hành: 21/06/2017
835/SKHCN-KHTC
V/v thống nhất kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 21/06/2017
837/KH-SKHCN
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao giao lưu văn hóa, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ (27/8/1977-27/8/2017); Kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017) gắn với kỷ niệm 72 năm ngày giành chính quyền ở tỉnh Biên Hòa (26/8/1945-26/8/2017)
Ban hành: 21/06/2017
27/QĐ-CĐCS
Quyết định V/v khen thưởng học sinh "Học giỏi, sống tốt" cho con CBCCVC Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2017
Ban hành: 20/06/2017
821/SKHCN-QCN
V/v xác nhận kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đối với Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Khánh
Ban hành: 20/06/2017
822/GP-SKHCN
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đối với Phòng khám đa khoa Y Đức Trí An
Ban hành: 20/06/2017
819/GP-SKHCN
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đối với Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Khánh
Ban hành: 20/06/2017
1 2 3 4 ... Sau Cuối