Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 3470 văn bản
Hiển thị:   văn bản
744/TB-SKHCN
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi họp giao ban Sở ngày 21/5/2018
Ban hành: 22/05/2018
76/BC-SKHCN
BÁO CÁO Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2018)
Ban hành: 22/05/2018
745/SKHCN-QKC
V/v báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết chất vấn số 103-/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ban hành: 22/05/2018
77/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả 2,5 năm thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016 – 2020”
Ban hành: 22/05/2018
78/BC-SKHCN
Báo cáo kết quả 2,5 năm thực hiện Mục tiêu 2 thuộc Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020
Ban hành: 22/05/2018
79/BC-SKHCN
BÁO CÁO Thực hiện Dự án “Khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm”
Ban hành: 22/05/2018
75/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 21/05/2018
737/GP-SKHCN
Giấy phép tiên hành công việc bức xạ cho Trung tâm y tế H. Trảng Bom
Ban hành: 21/05/2018
736/SKHCN-QCN
V/v thu phí thẩm định cấp phép sử dụng máy X-Quang y tế cho Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Thành Tâm
Ban hành: 21/05/2018
738/SKHCN-QCN
V/v thu phí thẩm định cấp phép sử dụng máy X-quang y tế và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho Trung tâm y tế H. Trảng Bom
Ban hành: 21/05/2018
1 2 3 4 ... Sau Cuối