Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 2380 văn bản
Hiển thị:   văn bản
274/KH-SKHCN
Kế hoạch thực hiện lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017
Ban hành: 21/03/2017
276/TB-SKHCN
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi họp giao ban Sở ngày 20/3/2017
Ban hành: 21/03/2017
58/QĐ-SKHCN
Quyết định V/v thành lập Hội đồng đánh giá thẩm định công nghệ chuyên ngành: Thẩm định công nghệ Dự án "Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp từ tro bay, xỉ than và tro trấu" của Công ty CPHH Vedan Việt Nam
Ban hành: 21/03/2017
36/BC-ĐU
Báo cáo tình hình thực hiện sinh hoạt chuyên đề quý I/2017 và kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề Quý II/2017
Ban hành: 20/03/2017
268/KH-SKHCN
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2017.
Ban hành: 20/03/2017
10/TB-SKHCN
Thông báo lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ (từ ngày 20/3/2017 đến 24/3/2017)
Ban hành: 17/03/2017
41/BC-SKHCN
BÁO CÁO Về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 03 năm 2017
Ban hành: 17/03/2017
42/BC-SKHCN
BÁO CÁO Sơ kết 5 năm (2012-2016) về tình hình thực hiện đề án quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ giai đoạn 2012-2020
Ban hành: 17/03/2017
29-KH/ĐU-SKHCN
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII)
Ban hành: 16/03/2017
258/SKHCN-VP
V/v thực hiện NQ 21/NQ-CP ngày 21/3/2016
Ban hành: 16/03/2017
1 2 3 4 ... Sau Cuối