Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 2326 văn bản
Hiển thị:   văn bản
29/QĐ-SKHCN
QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016
Ban hành: 24/02/2017
28/QĐ-SKHCN
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Biên soạn “Kỷ yếu 40 năm xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (1978-2018)”
Ban hành: 24/02/2017
172/SKHCN-QCN
Xác nhận kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Tam Phước
Ban hành: 23/02/2017
173/GP-SKHCN
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đối với Bệnh viện Nhi tỉnh Đồng Nai
Ban hành: 23/02/2017
171/GP-SKHCN
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tam Phước
Ban hành: 23/02/2017
167/SKHCN-TĐC
V/v xem xét kết quả khen thưởng doanh nghiệp tham gia GTCLQG năm 2016.
Ban hành: 22/02/2017
25/BC-SKHCN
BÁO CÁO Kết quả tổ chức kiểm điểm năm 2016 đối với tập thể Lãnh đạo Sở; đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Sở
Ban hành: 22/02/2017
24/BC-SKHCN
BÁO CÁO Về việc thỏa thuận địa điểm dự án “Xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao nuôi tôm”
Ban hành: 22/02/2017
23/BC-SKHCN
BÁO CÁO Công tác tổ chức “Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai” giai đoạn 2011 – 2016
Ban hành: 21/02/2017
156/TB-SKHCN
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi họp giao ban Sở ngày 20/02/2017
Ban hành: 21/02/2017
1 2 3 4 ... Sau Cuối