Hiệu lực: Có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 01/09/2012
Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13
Văn bản bị thay thế
Văn bản căn cứ
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992
Văn bản được hướng dẫn
Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành:15/04/1992
Ngày có hiệu lực:18/04/1992
Văn bản được sửa đổi bổ sung
Ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày ban hành:29/06/2005
Ngày có hiệu lực:01/10/2005